"Vodkabilen" i Stockholms län

FREDAG 10 FEB

Idag skriver DN om ”Vodkabilen” som förser ungdomar i Stockholms län med olagligt importerad sprit för 200 kr per liter. Via kontaktkortstelefoner har de kontakt med ungdomarna, som dock hittills inte har försett polisen med så mycket information.

I Huddinges enkätundersökningar senaste åren har vi sett att ungdomarna har tillgång till alkohol, mer i vissa kommundelar och mindre i andra. Brottsförebyggande rådet, där jag är ordförande, har till uppgift att jobba alkoholförebyggande och då är dagens artikel om Vodkabilen ändå bra för den ger kunskap till föräldrar som kanske hittills inte har varit medvetna om omfattningen.

En annan källa till att få tag i sprit är just föräldrarnas langning till ungdomarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.