Annies förslag för frihet, trygghet och hållbarhet

MÅNDAG 8 AUG

Idag skriver Annie Lööf (tidigare Johansson) på DN Debatt hur hon vill leda Centerpartiet i rollen som partiledare. För bloggens läsare är det ingen nyhet att jag vill se Annie som ny partiledare och jag tycker det är riktigt och roligt att Annie i sin artikel knyter an till Centerpartiets historia med självbestämmande som ett viktigt värdeord, liknande vad jag och några andra gjorde i vår debattartikel i Aftonbladet.

Frihet, trygghet och hållbarhet – det är de värdeord som Annie sedan en tid har beskrivit sin vision med. Annie skriver:

Om jag får förtroendet att leda Centerpartiet blir min viktigaste uppgift att finna moderna svar på hur människor ska kunna förverkliga sina drömmar, känna större trygghet i en föränderlig tid och lämna vidare en grönare värld till framtiden. Vi måste därför starta arbetet med att formulera Centerpartiets grundvärderingar i en förnyande politik för 2000-talet.

Listan av någorlunda konkreta förslag i artikeln består av (hoppas jag fått med alla):

Sänkta arbetsgivaravgifter

Satsningar på infrastruktur

Nytänkande i bostadspolitiken

Lägre statlig inkomstskatt

Gör det lättare att gå från socialbidrag till arbete

Förbättra missbruksvården genom att i större utsträckning utgå från vetenskap

Möjliggör för fler jobb i sociala företag så att även människor med funktionsnedsättning kan känna stolthet i en egen försörjning

Se över företagsbeskattning, statliga anslag till forskning och användning av regionala utvecklingsmedel för att förbättra villkoren för företag som driver på miljöutvecklingen

Detta bör vara delar av en färdriktning som många inom Centerpartiet gärna ställer upp på. Inga stora nyheter måhända men ett brett och tilltalande anslag inför framtiden. Jag delar inte minst Annies uppfattning att Centerpartiet och Sverige måste återta ledarpositionen inom miljöområdet.

Annie är också tydlig med att hela Centerrörelsen inom kort tillsammans ska arbeta fram ett nytt partiprogram, och det är ett faktum som gör det rimligt för alla kandidaterna till partiledarposten att uttrycka sig visionärt snarare än mycket konkret. Ett partiprogramsarbete av det slag som vi gjorde förra gången 1999-2001 är inget som man snyter ur näven direkt utan ett stort, viktigt och mödosamt arbete som kräver att ledarna i partiet lyssnar på vad såväl medlemmar som omvärlden säger.

Läs även Ankersjö och Richard Nordin, liksom Törnqvist, Hedin, Andersson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.