Äntligen insatser för cyklister vid Huddingevägen

Vi är många som har efterfrågat insatser för att locka fler att välja cykeln, och nu har det äntligen kommit en ljusglimt för Huddinges invånare. Mitt i Huddinge skriver om den överenskommelse som vi i Huddinge kommun har arbetar fram tillsammans med Trafikverket för att göra tydligare cykelstråk och säkrare cykelpassager förbi Huddingevägen.

huddingevagen

Läs Mitt i Huddinges artikel

Exempelvis ska cykelpassagen vid Ågestakorset förbättras och en planskild korsning vid såväl Bäckdalsvägen och Tallgården. Längs hela sträckningen ska bredden på cykelvägen dessutom ses över.

Vi i Centerpartiet har lyft en rad förslag för att minska barriäreffekten av Huddingevägen, och vi kommer också inom kort att säga vårt kring det nya förslaget till cykelplan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.