Brå-konferens: Hur kan polisen bli mer lokalt närvarande?

I dagarna har jag haft möjligheten att närvara på Råd för framtiden i Sundsvall, som är nationella brottsförebyggande rådets årliga konferens. Tema har i år varit det lokala polisarbetet, och passande nog var rikspolischef Dan Eliasson på plats.

Dan var tydlig med att polisen nu ska vara lokalt närvarande på ett helt annat sätt, att minst hälften av polisresurserna ska finnas inom lokalpolisområdena och att kommunerna nu bör vara aktiva och ta vara på de nya möjligheterna till samarbete.

Det sistnämnda är viktigt att understryka, annars finns risken att en del av våra kommuner inte förmår svara upp när polisen lokalt mobiliserar.

Vad betyder då detta för t ex dig som bor i Länna eller du som bor i Vårby? Ja det vet vi inte ännu, eftersom omorganisationen tar tid att genomföra. Det kommer dock bli så att lokalpolisområdet (som är Huddinge kommun i vårt fall) får mer resurser och mer befogenheter. Det kommer också innebära att en eller flera områdespoliser, dvs lokala poliser, utses.

(null)

Bilden: Dan Eliasson, rikspolischef.

Det som händer just nu är att vi i kommunen jobbar på ett nytt samverkansavtal med polisen, utifrån en gemensam lägesbild. Kanske inte låter så spännande men innebär ett nytt arbetssätt – mer samarbete och större samsyn. Lovar gott tycker jag.

Även justitieminister Morgan Johansson var på plats och utlovade ett nytt nationellt brottsförebyggande program – som en händelse precis det som vi i Huddinge kommun framförde önskemål om när han nyligen besökte oss för att lära av Huddinges lokala arbete.

Det går framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.