Bättre företagsklimat för bättre integration

TORSDAG 21 APRIL

Här en nyhet som jag inte har hunnit kommentera tidigare, men som jag tycker är superintressant. Li Jansson och Stefan Fölster har nämligen kommit fram till att företagsklimatet är viktigare för integrationen än SFI, Svenska för invandrare. Thomas Gür, som har skrivit artikeln som jag länkar till, skriver:

Ännu tydligare är detta samband mellan företagsklimatet och förvärvsfrekvensen för utomeuropeiska invandrare. Jansson och Fölster menar att ett steg högre omdöme om företagsklimatet i en kommun, på den sexgradiga skala som används, skulle på riksnivå innebära närmare sex procentenheters högre förvärvsarbetande, eller 50000 fler i arbete, bland utomeuropeiska invandrare. Därtill kommer en effekt på förvärvsarbetande för hela befolkningen på ytterligare 275000 personer… / … Avgörande är hur mycket av den lokala arbetsmarknadens potential som tas till vara och inte dess storlek. Vidare bekräftas också det kända sambandet att kopplingen mellan förvärvsarbete och slutförd svenskundervisning (SFI) är obefintlig bland utomeuropeiska invandrare.

Det skulle onekligen vara intressant att se om studien utöver SFI även analyserar annan vuxenutbildning, eftersom det i dagens Sverige många gånger krävs mer utbildning än SFI för att få ett jobb. Men jag tar ändå detta som en uppmaning till mig och andra politiker i Huddinge kommun att jobba hårdare för att förbättra kommunens företagsklimat – för integrationens skull.

Kent Persson verkar anta utmaningen för ett mer företagsvänligt Örebro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.