Föreningslivet förebygger brott

ONSDAG 20 APRIL

Idag har jag träffat representanter för Huddinge IF som tar ett stort socialt ansvar för barn och ungdomar och som därmed i förlängningen gör en brottsförebyggande insats. Som ordförande i Brottsförbyggande Rådet i Huddinge, HuBrå, är det väldigt roligt att se en så fyllig flik som ”Projekt” på deras hemsida.

En sak som sades på mötet ganska träffande var att ”spontanidrott förbygger spontankriminalitet”. Ett exempel på detta är det numera välkända konceptet Football Fridays som ger ungdomar en möjlighet att, utan att de är med i en förening, spela boll på fredagskvällar. T ex i Vårby och i Flemingsberg jobbar HIF med detta sedan nio år tillbaka, och eftersom man även genom dessa kvällar kan få tillfälle att spela i klubben med och mot andra ungdomar i kommunen eller i andra kommuner så kan det också vara en bra insats för integrationen, dvs mötesplatser mellan människor.

Foto från HIF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.