Centerpartiet ifrågasätter förslaget till stomnätsstrategi

FREDAG 11 NOV

Idag skriver SvD om att Centerpartiet i Stockholmsregionen är tveksamma till det förslag till stomnätsstrategi som i dagarna skickas ut från landstinget på remiss. Så skriver bland annat landstingsrådet Gustav Andersson (C) på sin blogg:

Vi befarar att en fixering vid en snabb utbyggnad av spårvägar riskerar att tränga undan en tidigarelagd utbyggnad av t-banan och åtgärder i de befintliga kollektivtrafiksystemen, som är mer strategiska för att minska bilpendlingen in till Stockholms innerstad. En minskad bilpendling skulle både minska miljöbelastningen och skapa bättre framkomlighet för den viktiga stombusstrafiken i innerstaden. Det är viktigt att dessa miljardinvesteringar görs utifrån en grundlig analys, och den analysen finns såvitt jag förstår inte i det aktuella materialet. Det är också viktigt att hela länets behov av kollektivtrafik finns med i just den analysen, istället för att som nu dela upp arbetet i flera delar. Då riskerar nämligen vissa satsningar att hamna på undantag, medans andra kanske mindre lönsamma projekt prioriteras.

Det är olyckligt att den analys som gäller övriga länet (utom innerstaden) inte presenteras samtidigt – eller t o m innan Etapp 1 – eftersom kollektivtrafiken in till stadskärnan är avgörande för framkomligheten och behoven innanför tullarna.

1 svar på ”Centerpartiet ifrågasätter förslaget till stomnätsstrategi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.