Centerpartiet stödjer en mer lokal polis

Vid Centerpartiet i Stockholms läns partistämma nyligen bifölls inte mindre än tre motioner om lokala trygghetsarbete, vilket stärker partiets profil i trygghetsfrågor. Och det blir ju inte mindre roligt av att dessa tre var just mina motioner 😉

Christian Ottosson hos New York-polisen

Bland de frågor som stämman nu ställde sig positiva till hör:

Att lokalt välja polischefer i allmänna val, enligt modellen som nu prövas i England. Detta skulle kunna öka förtroendet för och närheten till vår lokala polis. Och framför allt, att styrningen sker utifrån lokala problem.

Öppna upp för kommunal polis vid sidan av den statliga. Sedan centraliseringen av polisen på 1960-talet har det funnits problem med att möte de lokala behoven. En del av problemen kommer vi idag åt genom att skapa lokala samarbetsöverenskommelser, men jag menar att det nog inte räcker.

Utreda möjligheterna att kriminalisera stöd till kriminella nätverk. Flera andra länder har infört restriktioner för stöd till eller deltagande i kriminella nätverk. Varför skulle inte Sverige göra det?

Läs pressmeddelande hos Centerpartiet i Huddinge

Jag påstår inte att någon av de här frågorna är en lätt väg att gå.

Däremot tror jag att vi måste tänka nytt om vi ska öka tryggheten och minska brottsligheten i våra kommuner. Därför kommer jag fortsatt att arbeta med de här frågorna, och tar tacksamt emot synpunkter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.