Cykelmotorvägar och cykelgator behövs för ett hållbart transportsystem

ONSDAG 8 AUG

Under sommaren har det funnits gott om nyheter kring cyklismen och med förslag på olika åtgärder för att göra det enklare och snabbare att välja cykeln framför andra trafikslag – något som gynnar både miljön och hälsan. Se t ex SVT om cykelmotorvägar i Köpenhamn eller Per Ankersjö, Centerpartiet, i DN Stockholm om särskilda cykelgator.

Detta bådar gott inför framtiden, för även om det inte är enkelt alla gånger att få loss pengar till dessa investeringar tror jag att det kommer att vara nödvändigt för att ställa om transportsystemet till något mer hållbart än idag. Det måste, i Huddinge och i andra kommuner, bli enklare att välja cykeln och det måste gå snababre att ta sig från A till B. En sträcka på 5 km tar idag normalt sett alldeles för lång tid att cykla, om det t ex är vägen till jobbet, men om det fanns bättre och snabbare vägar med trygga och säkra cykelgarage så vore mycket vunnet.

Per Ankersjö, min kollega i Stockholms stad, jobbar hårt som stadsmiljöborgarråd för att skapa ett friskare Stockholm med hjälp av cyklismen. En idé är att cyklar på cykelgatorna ska få företräde framför bilarna, lånecyklar en annan. Men i grund och botten handlar det nog till att börja med en attitydförändring för att se cykeln som ett allvarligt och viktigt alternativ i vårt transportsystem.

Läs också om förslaget från oss centerpartister i Huddinge om cykelgarage.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.