Demokratisk konsultation Huddinge: medborgarpanel i Skogås

LÖRDAG 20 NOV

Så var det då idag äntligen dags för den medborgarpanel som handlade om stora framtidsfrågor i Huddinge kommun, närmare bestämt Översiktsplanering och vägen till ett hållbart Huddinge. Slumpvis och strategiskt utvalda deltagare deltog, diskuterade, lyssnade, röstade och prioriterade under lördagen i Östra gymnasiet i Skogås.

Medborgarpanelen är ett verktyg för god delaktighet i Huddinge kommun. De som inte fick möjlighet att delta i dagens övning kan t ex svara på liknande temafrågor direkt på kommunhemsidan. Den andra bilden nedan är från den modell för delaktighet som tagits fram i Huddinge kommun.

Från kommunens sida deltog bland andra Marcel Moritz, Jonas Frykman och Roger Höglund. Den senare leder nedan en omröstning-på-direkten utifrån frågor som visas på storduk. Varje deltagare röstar med hjälp av ett mentometersystem från Imponera.

Vad tjänar då dessa övningar till?

För det första tycker jag som förtroendevald politiker att resultatet i sig är väldigt viktigt, eftersom det är ett sätt för mig att lyssna till vad invånarna i Huddinge tycker. En del människor hör av sig själva till kommunen via telefon, brev eller e-post, men denna lördag fick delvis andra människor tillfälle att säga vad de tycker om utvecklingen i samhället.

För det andra tror jag det är bra med själva övningen i sig då det ger människor en möjlighet att inte bara säga vad de tycker utan också lära sig om de aktuella frågor som finns i kommunen och vilka avvägningar som måste göras. Deltagarna får också höra vad andra tycker och bryta sina idéer och argument mot varandra. Detta är en viktig del av demokratin, att delta i och förstå samtalen om viktiga prioriteringar.

För det tredje finns det många intressanta exempel på hur demokratin utvecklas genom den här typen av övningar. Den representativa demokratin är en grundbult i Sverige men det är samtidigt hög tid att vi stärker de deltagardemokratiska komplementen till denna, och naturligtvis inte minst stärker andra sammanhang där människor pratar och möts.

2 svar på ”Demokratisk konsultation Huddinge: medborgarpanel i Skogås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.