Samlat grepp som brottsförebyggande arbete

MÅNDAG 22 NOV

Riksrevisionen har granskat Polisens brottsförebyggande verksamhet (precis som SvD efterlyste i våras för övrigt) och delvis också Brå (brottsförebyggande rådet) och resultatet är oroväckande. Riksrevisionen uppmanar därför regeringen att förbättra kunskapen och att tydligare styra det brottsförebyggande arbetet.

I rapporten konstateras bl a:

– att det inom Polisen ofta saknas grundläggande information om hur det brottsförebyggande arbetet genomförs. Det finns en otydlighet om vad brottsförbyggande arbete är och det händelsestyrda arbetet tar betydligt mer tid än Polisen själv planerat.

– att i 60 procent av fallen i de granskade polisrapporterna analyseras inte alls vägen fram till brottet

– att kunskap om effektivt brottsförebyggande arbete saknas och att Brå har delansvar för denna brist.

Idag skriver justitieminister Beatrice Ask (M) som svar på denna rapport att hon vill ta ett samlat grepp kring kunskaps- och utvecklingsfrågorna och att en utredare ska se över hur myndigheterna jobbar med detta. Hon skriver: I dagarna ser regeringen till att det tas ett samlat grepp om statistiken inom rättsväsendet. Brottsförebyggande rådet är ansvarigt för den officiella kriminalstatistiken. Det är viktigt att statistiken håller hög kvalitet och är tillförlitlig. Regeringen ger därför Statskontoret i uppdrag att granska statistikens kvalitet och hur Brottsförebyggande rådets utvecklingsarbete fungerar.

Utmaningar finns även på det lokala planet naturligtvis och i Huddinge kommun finns ett brottsförebyggande råd vars organisation nu ses över.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.