Diskriminering? Jepp.

ONSDAG 3 OKT

Ekot har avslöjat att många bensinstationer diskriminerar romer. 22 av 65 bensinstationer sa sig inte har någon bil att hyra ut till den person som först frågade, för att strax därefter hyra ut till en annan person. Skillnaden? Att den förstnämnda var rom, den andra inte.

Alltså ett till synes klockrent exempel på att diskriminering sker dagligdags i Sverige. Just av den anledningen vill jag att vi inför en anti-diskrimineringsverksamhet i Huddinge kommun, dit personer kan vända sig för att få råd och stöd om de upplever sig diskriminerade. Det duger nämligen inte längre med att bara hänvisa till DO, diskrimineringsombudsmannen. Centerpartiet i Huddinge kommer att fortsätta att jobba för detta.

Som referens kan användas Rättighetscenter i Örebro, SIOS eller Diskrimineringsbyrån i Uppsala. Samt sidan som samlar över hela riket.

Lyssna på Ekots hela radioinslag här och se hela listan på intervjuer här

SVT Aktuellt: klicka här och här. DN, Aftonbladet. Samt Expo med citat från (SD).

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala, IFAU, har presenterat ett antal studier om diskriminering, nu senast en rapport om företags rekryteringsprocesser, som sammanfattas så här:

I experimentet får arbetsgivarna först beskriva en anställd som nyligen slutat och därefter välja mellan två hypotetiska sökande att kalla till en anställningsintervju eller att anställa som en ersättare för den tidigare anställde. De två sökande skiljer sig åt vad gäller kön, ålder, utbildning, erfarenhet, etnicitet, religiös trosuppfattning, familjesituation, vikt och hälsa. Våra resultat visar att arbetsgivare väljer bort sökande som är äldre, icke-européer, muslimer, judar, har flera barn, är överviktiga eller har en historik av sjukfrånvaro. ../… Sammantaget indikerar våra resultat att diskrimineringen, åtminstone delvis, återspeglar diskriminering på grund av osäkerhet om de sökandes produktivitet (dvs. statistisk diskriminering).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.