Ökad uppmärksamhet för Huddingemodellen mot organiserad brottslighet

MÅNDAG 24 SEP

Idag skriver jag på SvD Brännpunkt om Huddingemodellen mot organiserad brottslighet.

Idag blev jag också intervjuad av Radio Stockholm: Öppna radiointervjun här

Idag även i SvD om gäng i Sverige (SvD igen).

I artikeln beskriver jag hur Bandidos MC vid årsskiftet etablerade sig i Huddinge och den samverkan mot denna etablering som sedan startade. Jag är glad att bland annat Polisen i olika sammanhang lyfter fram årets samverkan som ett bra exempel på tidigt informationsutbyte och snabba insatser, men det är nu dags att ta nästa steg. Huddingemodellen behöver tillämpas av fler kommuner, och det innebär bland annat förebyggande insatser för att minska inflödet till kriminella gäng och en effektiv samverkan där  alla relevanta arbetar tillsammans.

Huddinge blir nämligen inte tryggt bara för att vi arbetar enligt Huddingemodellen. Den tidiga analys som vi har gjort över myndighetsgränserna har möjliggjort tidiga och samordnade insatser, men sett i ett större regionalt sammanhang är det uppenbart att vi behöver vara fler som samverkar på det här sättet.

 

Huddinges brottsförebyggande råd, Hubrå, tog nyligen initiativ till ett seminarium som följer upp det politiska uppdrag som vi i den politiska majoriteten har givit kommunstyrelsen. På seminariet berättade Amir Rostami, forskare och polis, om vad de olika kriminella organisationstyperna betyder och hur vi bör arbeta för att förebygga dem. Även Södertäljepolisen och professor Jerzy Sarnecki bidrog med värdefull kunskap.

Här är inslaget i TV4 som sändes nyligen:

Varför gör vi då allt detta? Jo det är för att Huddingeborna ska kunna lita på att samhällets institutioner gör allt som är möjligt för att motverka organiserad brottslighet. Huddinge kommun är redan idag en trygg kommun för de allra flesta, men alla har samtidigt rätt att kräva just den här ökade samverkan.

Det är inte bara frågan om att göra arbetet mer effektivt, det handlar också om att ta den personliga tryggheten hos varje individ på allvar.

Läs även: Centerpartiet i Huddinge, Helen Törnqvist (C), Aftonbladet.

1 svar på ”Ökad uppmärksamhet för Huddingemodellen mot organiserad brottslighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.