Flera av oss C-ledare på SvD Brännpunkt: Utred överdäckning över E4

LÖRDAG 19 JAN

Idag skriver jag på SvD Brännpunkt tillsammans med fyra andra lokala centerledare (Anna Myrhed i Sollentuna, Anna C Nilsson i Solna, Stefan Bergström i Sundbyberg och Aphram Melki i Järfälla) att regeringen måste ta tag i luftkvalitetfrågorna längs motorvägarna. Vi föreslår en kraftsamling inför hotet om att Sverige får betala dryga böter för den dåliga luftkvaliteten.

Kortfattat föreslår vi:

  • Lagändring för införandet av dubbdäcksavgifter
  • Omedelbar hastighetssänkning
  • Överdäckning av delar av E4:an och andra berörda statliga vägar

Det är i våra kommuner inte de kommunala vägarna som är den främsta källan till luftföroreningarna, utan E4. Vi skriver om överdäckning: ”En överdäckning av våra stora vägar skulle innebära stora kostnader. Men det skulle också kunna skapa nya möjligheter. Stora ytor kan frigöras för bebyggelse och gröna stråk och kostnaderna för böter till följd av EU-domstolens beslut skulle aldrig behöva uppstå. Men framför allt slipper vi betala det pris som sämre hälsa medför. Därför ser vi det som en hållbar lösning på ett allvarligt problem.”

För Huddinges del är det en överdäckning mellan Skärholmen och Kungens kurva som vore både bra ur detta perspektiv. Både för att tillskapa ny bebyggelse ovanpå och för att minska partikelnivåerna.

Nedan en bild på Centerpartiets idé om trästaden Nybyggarland i Kungens kurva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.