Fortsatt stora utmaningar inom trygghetsområdet i Huddinge

I dagarna har befolkningsundersökningen i kommunen publicerats, som är en viktig del i den trygghetskartläggning som vi i Brottsförebyggande rådet genomför i Huddinge vartannat år.

Ta del av undersökningen här

65 % av de svarande uppger sig vara trygga utomhus kvällstid, vilket är i nivå med värdet för 2012. Även utsattheten för brott ligger på ungefär samma nivåer som förra mätningen och det har över huvud taget inte skett några märkbara skillnader de två senaste åren. Undersökningen visar också att nedskräpning och skadegörelse fortsatt upplevs som stora problem. Jag anser därför att vi behöver utveckla nya metoder för att rapportera in skadegörelse. Vi behöver också ta ett större grepp om klotter.

Självklart hade jag och andra hoppats på bättre siffror, och det är samtidigt tydligt att det finns goda skäl att fortsätta jobba med de lokala trygghetsfrågorna. Exempelvis är det alldeles för många som säger sig avstå från att åka kollektivtrafik på grund av oro eller rädsla. Det är allvarligt och skadligt för samhället på flera sätt. Som ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd kommer jag därför att jobba för ökade satsningar inom de här områdena framöver.

Inom miljöområdet är jag glad att konstatera att andelen som sopsorterar ökat från 59 till 64 procent och att färre säger sig vara osäkra på vad som händer med det insamlade materialet. Annars är nedskräpning fortsatt det miljöproblem som anses vara värst lokalt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.