Kommunerna kan göra mer mot organiserad brottslighet

Under det här året har kommunernas arbete mot organiserad brottslighet alltmer blivit satt på agendan. Det färekommer i och för sig fortfarande att kommunföreträdare hänvisar till Polisen enbart när frågan kommer på tal, men både justitieminister Beatrice Ask och organisationer som Tryggare Sverige har bidragit till att ställa frågan om vem som kan göra jobbet lokalt.

Läs mer om diskussionen om organiserad brottslighet på Pressklubben den 22 sep

Sammanfattningsvis citerat:

För att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten är alla närvarande experter överens; det handlar om att alla aktörer måste ta sitt ansvar. Lars Korsell lyfter fram polisens viktiga roll men säger samtidigt att det också är dags att gå från polisiära åtgärder till kommunala administrativa åtgärder. Det handlar bland annat om att man i utsatta delar i kommunernas verksamhet, som till exempel inköp/upphandlingsfrågor, ekonomiskt bistånd, lokalupplåterser och alla typer av tillståndsgivning, arbetar aktivt mot den organiserade brottsligheten. En uppfattning som delas av brottsförebyggaren Lena Brodin som menar att kommunerna kan och måste kliva fram och ta ett större ansvar i dessa frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.