Fortsatta förhandlingar i Huddinge kommun

Den här veckan har varit händelserik och viktig för Huddinge kommun, särskilt för det politiska styret. Centerpartiet har tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet prövat ett minoritetsstyre vid kommunfullmäktiges första möte sedan valet i september.

Resultatet blev att vårt förslag till kommunstyrelse gick igenom vid måndagens kommunfullmäktigemöte. Många hårda ord blev förvisso sagda, särskilt från oppositionen som anklagade oss för maktfullkomlighet och arrogans. Faktum kvarstår dock att vår koalition är den som samlar flest mandat, 29 av 61 jämfört med 27 för S-V-MP, och därmed har bäst förutsättningar att överleva. Det är, som jag sa i kommunfullmäktige, inte idealt men det är heller inte unikt, som vissa har påstått.

Nu påbörjas en resa av mer samarbete med de personer och partier som är beredda till detta. Centerpartiet kommer fortsätta jobba för en tuff miljöpolitik i en storstadskommun som vår, och att öka tryggheten för barn och vuxna i hela kommunen. Själv tror jag att den här sexpartikoalitionen är den lösning som i det här läget är den som bäst kan prioritera dessa frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.