Med Framtidens Vårby i fokus – för Huddinges bästa

LÖRDAG 26 MAJ

Idag deltog jag och Centerpartiet på Vårbydagen i Vårby gård, ett utmärkt tillfälle att under trevliga former prata samhällsfrågor med boenden i området. Jag tror att ett starkt Huddinge förutsätter ett starkt Vårby – därför vill jag ta mig an uppgiften att bidra till Framtidens Vårby.

Centerpartiet i Huddinge ställde en fråga om fler bostäder i området och det är roligt att de allra flesta höll med om att detta behövs.

Jag är glad att kunna skriva att Centerpartiet tillsammans med övriga politiska majoriteten nu kommer att sätta ökat fokus på just Vårby. Det handlar om ökat bostadsbyggande, men också om att ta tillvara på människors drivkraft att driva företag – och sist men inte minst om ökad lokal samverkan och satsningar på trygghet.

Jag är särskilt tacksam för flera samtal under dagen som handlade om hur fler kan göra mer för att skapa ett tryggare och grönare Vårby. Kriminalitet och missbruk måste stoppas med förebyggande medel, men också med att de lagar som vi har verkligen följs och att t ex langning av alkohol till unga förhindras. Som ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd tar jag verkligen till mig av detta.

Det grönare Vårby, tyckte en person, kan uppnås genom att gångstigarna hålls efter bättre och att t ex föreningar tar en del av ansvaret för att vårda stigar och kulturminnen – eftersom kommunen inte klarar av det ensamt idag.

Så sent som igår deltog jag på ett möte med kommunal personal som arbetar med förebyggande insatser för barn och unga. Jag underströk då hur viktigt det är att samverkan med aktörer utanför kommunen. Intern samverkan räcker inte – uppdraget bör vara bredare än så!

Dessa och andra frågor mötte mig och Max som idag representerade Centerpartiet på plats i Vårby. Nedan en bild på Max i samtal med en besökare.

Tack Vårbybor för idag!

2 svar på ”Med Framtidens Vårby i fokus – för Huddinges bästa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.