Tankar om våld i skolan

FREDAG 25 MAJ

Brå har stöttat ett viktigt projekt som Nacka m fl kommuner genomfört och kartlagt var våldet i skolan sker. Det räcker inte med rastvakter, är en slutsats, och en annan är att börja just med att kartlägga så kallade hot spots, dvs platser som är mycket drabbade av våld.

Läs också Helen Törnqvists reflektioner kring detta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *