Gårdsförsäljning och lokal polis diskussionsfrågor vid debatt hos CAN

Idag deltog jag i en debatt om ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak) arrangerad av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, i samarbete med en rad organisationer t ex Hela Människan och länsstyrelsen. Mot samma mål heter den och du hittar upplägget för konferensen här. Det här är femte året i rad som den anordnas som en regional konferens ”för och av stockholmare”. I år var det knappt 200 deltagare samlade i Stockholm.

20140324-185041.jpg
Ett av mina inlägg i dagens debatt

Lokalt förebyggande arbete & polisen
Alla politiker (bland annat deltog riksdagsledamoten Isabella Jernbeck från M och landstingsrådet Helene Öberg från MP) fick inledningsvis frågan om hur det förebyggande arbetet kan förbättras. Jag lyfte fram föräldrastöd, organisationer som t ex Smart ungdom som nu jobbar i Vårby i Huddinge samt tidiga investeringar i barn och unga t ex genom sociala investeringsfonder.

Men framför allt betonade jag hur viktigt det är att polisen är mer närvarande lokalt, och syns på gator och torg. Polisens förebyggande uppdrag behöver prioriteras högre, och personligen vill jag se införande av lokala polisförordnanden och allmänna val av lokala polischefer, förutom en ökad lokal polisnärvaro förstås som vi i Centerpartiet driver.

Behandling
Slutligen fick vi frågan om behandling av missbrukare och jag redogjorde för hur vi i Centerpartiet ser missbruk som en sjukdom och att landstinget ska ta över huvudmannaskapet för detta. Substitutionsmetoder hör definitivt hemma i läkares verktygslåda för att hjälpa en missbrukare på rätt väg. Dels gör det att kontakterna med vården blir kontinuerlig, dels ger det vården ett mänskligare ansikte när vi ser till den situation där missbrukaren de facto befinner sig. Att därifrån ta sig till friheten handlar inte bara om att skriva under på att t ex sluta dricka, det är en långt mer komplex process. Här blev skillnaden mot (M) tydlig då Isabella kritiserade substitutionsmetoder rent allmänt, vilket vi i Centerpartiet menar är en hållning mot bättre vetande.

Gårdsförsäljning
En annan fråga som jag fick svara på var varför Centerpartiet vill tillåta gårdsförsäljning. Jag kan förstå att frågan kommer upp men tycker att man blandar äpplen och päron när man försöker få det till att Centerpartiets förslag om gårdsförsäljning på försök skulle öka missbruket. Centerpartiet vill liksom alla andra partier ha en fortsatt restriktiv alkoholpolitik, men framför allt är gårdsförsäljning ett förslag till satsning för en levande landsbygd så att fler livsmedelsproducenter kan locka till sig besökare och konsumenter. Förvisso är vi i Centerpartiet ganska vana vid att vara ensamma när vi vill utveckla svensk landsbygd, men det blir desto märkligare när Centerpartiet sedan ska stå till svars för att den svenska matproduktionen inte ökar mer. I den här debatten fick vi ett svar på det; de andra partierna är inte särskilt intresserade av att underlätta för svenska producenter.

Andra frågor som jag lyfte fram var att skapa ett nytt nationellt folkhälsomål för psykisk ohälsa, att stötta föräldrar när de ska bygga relationer till sina barn och att minska den illegala alkoholimporten genom att minska gapet i skatt mellan olika EU-länder.

Alla vi som deltog i debatten var överens om att ANDT-frågor i stort inte är ett område där partierna tycker särskilt olika. Den nationella strategin som sträcker sig 2011-2015 backas upp av alla partier, sedan finns det en del enskilda frågor där partierna tycker olika.

Jag hoppas att åhörarna fick med sig att för Centerpartiets räkning så är lokal polis, psykisk hälsa och gårdsförsäljning några av de frågor som vi går till val på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.