Ge föräldrar i Huddinge flexibilitet och rätt till mer tid

Peter Andersson (S) och Malin Danielsson (FP) skriver om Huddingebarnens (syskonbarn eller barn till arbetslösa) rätt till mer tid på förskola eller dagis. Jag har all respekt för att det finns en kostnad för detta, precis som Malin skriver, och allting går inte att genomdriva så snabbt som man många gånger vill. Jag konstaterar också att den nuvarande majoriteten, såvitt jag förstår, så här långt inte har prioriterat att varken ändra på antalet timmar eller öka föräldrarnas makt över hur tiden förläggs.

Centerpartiet i Huddinge menar att det framför allt måste bli möjligt för föräldrarna att själva styra över hur timmarna på förskolan förläggs – det kan inte vara så att förskolan säger ”acceptera dessa timmar som passar oss bäst, eller avstå”. Dessutom vill Huddingecentern öka rätten till 20 timmar i ett första skede!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.