Högre ambitioner för polisen

FREDAG 14 DEC

Idag skriver jag tillsammans med Aphram Melki och Anna C Nilsson, båda representanter för Centerpartiet i polisstyrelsen i Stockholms län, om hur vi bör höja ambitionerna för polisverksamheten i Sverige. Läs artikeln på Dagens Samhälle här.

I korthet skriver vi där att Centerpartiet värnar om en lokalt förankrad polis och att vi vill uppgradera människors trygghet till ett centralt mål för Polisen vid sidan av målen för brottslighet och lagföring. Våra förslag är följande:

En lokalt förankrad polis. Vi vill att utvecklingen med nya poliskontor fortsätter så att fler invånare får ett lokalt poliskontor i sitt område. Vi föreslår dessutom ett mål som mäter polisens yttre tjänstgöring som andel av den totala arbetstidens omfattning (förslagsvis 50 procent) eftersom polisers synlighet ökar tryggheten. För att lyckas med detta kan fler lokala utredningsenheter behövas. Lokala polisers kontaktnät är viktiga och myndigheten bör arbeta för att minska personalomsättningen på poliskontoren.

Höjd ambition för minskad brottslighet. Andelen ärenden som kan redovisas till åklagare gällande mängdbrott – där inbrott ingår – måste öka. Här vet vi av erfarenhet att den politiska styrningen ofta stöter på motstånd när den strävar efter att skärpa målen i varje län. Detta mål påverkar dock tryggheten direkt i samhället. Även för brott i nära relationer måste andelen ärenden redovisade till åklagare öka. Förövaren i dessa fall är i regel känd. Här behövs mer utbildning och utvecklade metoder.

Bättre samarbete med skolan. Skolan har ett viktigt uppdrag för ökad trygghet genom att motverka kränkande behandling bland eleverna. Trots det finns det uppgifter på att skolan är den vanligaste brottsplatsen för unga. Systemet med en kontaktpolis för varje skola måste utvecklas och polisen bli mer synlig på skolorna. Vi vill också se en utvecklad samverkan och samlokalisering hos polis och kommun med fokus på ungdomar och social oro.

Motverka kriminella gäng. Existensen av kriminella gäng utmanar inte bara själva kittet i vår demokrati, det utgör också en stor fara för de ungdomar som riskerar att rekryteras. Polisens samarbete med andra aktörer måste öka och tydliga mål ska finnas i hela organisationen. Centerpartiet föreslår ett nytt mål för etablering av avhopparverksamheter. Det vore också på tiden att ha verksamhetsmål för antal gängmedlemmar.

Renodla och modernisera. Samhället förändras snabbt och polisen måste våga pröva nya metoder. Det polisiära uppdraget kan med fördel renodlas så att poliser till exempel slipper utfärda pass. Slutligen behöver polisens tekniska understöd moderniseras omgående; här finns mycket kvar att göra. Ett spännande aktuellt exempel på modernisering är arbetet med en lean-organisation för mängdbrott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.