Inkludera även fastighetsägarna i kampen mot illegala spelklubbar

Idag skriver DN om polisinsatsen Operation Alexander som Södertörnspolisen skapat för att motverka organiserad brottslighet – ett tema som har engagerat också mig mycket i min roll som kommunalråd i Huddinge kommun och ordförande för Huddinge Brottsförebyggande råd.

DN 130506 om illegala spelklubbar, av Christian Ottosson

Det var en polisstyrka på omkring 40 personer som med DN på plats gjorde besök på en lokal i Norsborg nyligen. De spelmaskiner som fanns i lokalen är utgångspunkten för artikeln som på ett bra sätt belyser risken med att spelmaskiner används för att finansiera organiserad brottslighet inom kriminella nätverk. Vilket förstås är helt oacceptabelt och borde engagera kommunledningen oavsett i vilken kommun det sker.

– Spelklubbar är ett av de enklaste sätten för den organiserad brottsligheten att få grepp om människors liv genom att försätta dem i skuldfällor, säger Hesam Akbari, informationsansvarig vid Södertörnspolisen till DN.

Operation Alexander är såvitt jag vet ett bra exempel på samverkanssatsning från Polisen, kommunen och andra myndigheter för att motverka organiserad brottslighet. Det perspektiv som jag själv som kommunalråd skulle vilja lägga till nämnda artikel är det ansvar som fastighetsägarna också har för att inte upplåta lokalerna till illegal verksamhet. Där är min uppfattning att det finns förbättringar att göra.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.