Jag skriver i Dagens Samhälle om jobbet mot organiserad brottslighet

Idag publicerar Dagens Samhälle en debattartikel från mig som beskriver de utmaningar och möjligheter som jag tycker att framför allt kommunerna har för att minska den organiserade brottsligheten. Jag tar min utgångspunkt i Huddinges arbete med att bli av med etableringen av Bandidos, men har samtidigt ett mycket bredare fokus. Tipsar också om den handlingsplan vi jobbat fram i Huddinge.

Läs hela artikeln här

DS150409organiseradbrottslighet_ottosson

I korthet lyfter jag följande frågor:

  • Stärk kommunernas roll med ett tydligare lagstiftningsansvar för brottsförebyggande arbete
  • Skapa en mer lokal polis och prioritera det förebyggande arbete
  • Ta vara på civilsamhället och säkerställ att kommunerna också samarbetar med dem
  • Inför anonyma vittnesmål för att öka andelen fällande domar
  • Utveckla avhopparverksamheten för att få fler att välja bort den kriminella banan
  • Garantera myndighetsstöd så att kommunerna kan jobba effektivt i samverkan
  • Nytt nationellt brottsförebyggande program som regeringen bör ta initiativ till

Det här är frågor som jag hoppas ska leda till en mer konstruktiv och konkret diskussion i efterdyningarna av t ex det tragiska som hände i Biskopsgården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.