Media skriver om Huddinges nya grepp mot organiserad brottslighet

Nu skriver Mitti Huddinge om den nya plan mot organiserad brottslighet som vi har tagit fram tillsammans med andra myndigheter. Initiativet kommer från ett politiskt uppdrag 2012 utifrån erfarenheterna med Bandidosvillan, men greppet nu är mycket bredare förstås. Alla kommunens nämnder måste vara medvetna om riskerna med organiserad brottslighet, och detta kommer förhoppningsvis den nya handlingsplanen bidra till.

plan org brottslighet april 2015_jpg

Mitt uttalande om livsstilskriminella ska inte övertolkas, eftersom det i stort sett inte är någon kommun som jobbar särskilt aktivt med denna målgrupp. Frågan är inte enkel, men eftersom Polismyndigheten vid de kontakter jag har haft med dem har efterfrågat en bättre respons från kommunerna, inte minst i Stockholmsregionen, så tycker jag att det är en fråga som ska tas på allvar. Så här långt, som berörs i artikeln, har vi använt vissa medel från hyresintäkterna från den dåvarande Bandidosvillan till att utbilda socialtjänsten i kommunen kring dessa frågor.

Dock stämmer det inte att vi har röstat igenom förslaget i kommunfullmäktige ännu, det gör vi den 13 april. Redan förra veckan gick vi dock ut med ett pressmeddelande efter kommunstyrelsens möte.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.