Meningsfull sysselsättning – även för funktionsnedsatta!

SÖNDAG 9 JAN

Björn Lönnström jobbar på ICA Maxi och klarar det av allt att döma väl. Med handledning klarar Björn att med sin funktionsnedsättning göra ett kanske lika bra jobb som någon annan skulle ha kunnat göra. Den möjligheten måste fler människor med funktionsnedsättning få och därför är det roligt att lyfta fram exempel på organisationer och företag som skapar denna möjlighet; ICA, Max och Sodexho nämns i DN. Med projektet ”Vi kan mer” har just ICA arbetat för att skapa dessa möjligheter, som man marknadsfört med praktikanten Jerry:

Häromdagen skrevs också om det oroväckande höga antalet förtidspensioneringar, eller aktivitetsgaranti, som ges till unga. Och den största ökningen (sen 2005) står unga med funktionsnedsättning för, dvs unga i särskolan eller annan specialklass. Det här måste vi verkligen hålla ögonen på tycker jag – rätten till en meningsfull sysselsättning ska gälla ALLA unga, även för dem med funktionsnedsättning. Ungdomarna vill ha jobb, det är min övertygelse, och att få fram praktikplatser mm är då en viktig uppgift för oss alla så att de kan visa vad de gör för!

1 svar på ”Meningsfull sysselsättning – även för funktionsnedsatta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.