Ny miljöteknik för renare omvärld

SÖNDAG 28 NOV

Det kan handla om stort såväl som smått; flygindustrins stegrande växthusgasutsläpp eller sopsortering och återvinning på lokal nivå – nya sätt att bygga på eller små saker för att gynna miljövänliga fordon. För många av miljö- och klimatutmaningarna som vi står inför är ny miljöteknik en viktig del av svaret, precis som Centerpartiet i Huddinge har tänkt med visionen om elbilskommunen och som Bo Ekman på Tällberg Foundation idag skriver på DN;

Alltså utan tillväxt, ingen teknologiutveckling. Utan teknologiutveckling inga lösningar på energi-/miljöproblemen. Men om det funnes tillräckligt starka ekonomiska stimulanser för väljare och konsumenter att få energi-/miljöproblemen under kontroll, är det troligt att lösningar kommer fram. Löftesrik teknik väller fram inom många områden … / … Politikens uppdrag måste formuleras att lösa energi-, miljö-, ekonomiekvationen, inte stå för ytterligheternas sär­intressen.

Här har, precis som Bo Ekman skriver, politiker ett viktigt uppdrag för att lösa de verkliga problemen. Ett uppdrag som jag och andra i Huddinge kommun delar med Andreas Carlgren på nationell nivå som miljöminister. Ett bra steg på vägen i Huddinge är det försök som har inletts med laddstolpar för elbilar som jag tror är bra och som behöver utvecklas för att underlätta för de mest miljövänliga bilarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.