Prevention och promotion, med Fryshuset för Huddinge

ONSDAGEN 16 MARS

Igår och idag har Fryshuset genomfört en konferens för Huddinge kommun och bland annat har Vattenfalls Energispridarpris delats ut till Ung Zon i Flemingsberg – jätteroligt!

Minst lika roligt har varit att under dagen lyssna till flera inspirerande personer som talar om betydelsen av förebyggande insatser för unga. Först lyssnade jag till hur Anders Carlberg insiktsfullt karaktäriserade olika slags situationstyper för dagens föräldrar och unga, med budskapet att visst klarar sig de flesta unga mycket bra men för de kanske 15-20 % som inte gör det betyder våra insatser särskilt mycket.

Sen lyssnade jag till Ingvar Nilsson som har räknat mycket – och länge – på vad det egentligen kostar att satsa på förebyggande insatser för t ex barn med ADHD. Men viktigare, han och hans kollegor har räknat på vad det kostar att INTE agera i tid, och en tumregel som jag minns från presentationen var att det kostar ungefär 50 gånger mer att inte agera i tid för att hjälpa en ung person (med något slags behov av stöd) än att agera direkt. Så om våra ”investeringsinsatser” för unga endast lyckas i ett fall av 50, så är det värt det…

I denna bild (ovan) kan vi se vem som bär kostnaderna över tid mellan två scenarier, ett där man inte agerar förrän för sent (worst case) och ett där man tidigt gör en insats som på kort sikt kostar pengar (best case). Tydligt är att socialtjänstens / kommunens kostnader blir stora från 16 år och uppåt om man inte har lyckats vända på utvecklingen.

På denna bild syns en del av problemet, som ju är komplext med så många aktörer. I worst case så blir det billigare för landstinget – och det kan ju påverka vilka incitament som de olika aktörerna har med detta arbete!

Sist på dagen var Elektra och Sharaf hjältar och hjältinnor.  Zubeyde berättade om Fryshusets arbete med detta och olika utmaningar kring hedersförtryck. Ett nytt projekt har startats med internationellt fokus på Mellanöstern för utbyte av idéer – strålande tycker jag, inte minst att ambitionen är att använda sociala medier i detta.

Läs mer från Brå, Läkartidningen, AB.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.