Reflektion kring valet

Väljarna är de som bestämmer, det är ju själva poängen med demokrati.

I valtider, och framför allt efter val, finns det självklart de som är besvikna, irriterade eller uppgivna över att väljarna har valt som de har gjort. Rent demokratiskt kan man dock inte ha så stora invändningar. Därför är det väldigt märkligt när vissa politiker försöker få det att framstå att valresultatet har korat dem till vinnare, om det inte alls bör tolkas så.

Att tolka valresultat är inte enkelt, men varje politiker ägnar sig ändå åt detta efter valet. Inom mitt eget parti råder till exempel delade meningar om hur pass bra det gick i Stockholmsregionen. Det är klart att det gick bra, säger vissa. Nej men vi nådde ju inte riktigt våra mål, säger andra. Riktigt svårt blir det när vi ska tolka resultatet utifrån politiska grupperingar eller block, huruvida Alliansen eller de rödgröna ”vann”.

Det är svårt att tolka valresultatet, men inte omöjligt. I Huddinge har Centerpartiet gått framåt, det är tydligt. Lika tydligt är det att andra allianspartier har backat. Alla de tre rödgröna partierna har, i kommunvalet, gått framåt. Men de har inte fått en egen majoritet, det är en viktig slutsats. Väljarna har inte sett till att de rödgröna vunnit valet, inte heller den tidigare majoriteten har vunnit.

Å andra sidan är valresultatet bara en sida av demokratin, den parlamentariska valprocessen. Ett parti har fler uppgifter än så, främst att ständigt vara invånarnas verktyg för dialog och förändring, oavsett om det är valår eller inte.

I det läget som har uppstått i Huddingepolitiken efter valet finns ingen tydlig vinnare, om vi ser till de olika blocken. Sett till enskilda partier är vinnarna Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men ett styra mellan dessa tre ”vinnare” är inte möjligt, och i praktiken handlar det då om vilka partier som lyckas samarbeta med varandra.

Inget parti vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och förutsättningarna finns inte heller just nu för ett blocköverskridande samarbete. Det sistnämnda är inte heller en självklar tolkning av valresultatet. Vi fem partier som har styrt kommunen de senaste fyra åren uppfattas förmodligen som ett arbetslag, ett gäng som jobbar ihop, och vi har fått större stöd än de rödgröna. Därför bildar vi nu en koalition, som dock är i minoritet.

Jag sa nyligen i kommunfullmäktige att det här läget inte är idealt, men inte heller unikt. Med det menar jag att det blir svårare att styra kommunen, men det är en utmaning som vi delar med många andra kommuner. Och vår koalition ska inte dömas på förhand tycker jag, utan den sjösätts nu och så får vi se hur det går.

Ingenstans är det så tydligt hur viktigt det är med samarbetsmöjligheter som i kommunpolitiken. Därför ser vi nu olika lösningar i olika kommuner. En del gillar det, en del tycker det undergräver demokratin. För vår del så har Centerpartiet i Huddinge gått till val på en valplattform med 268 idéer, våra mål, som vi vill genomföra. Vi har nu valt den samarbetslösning – koalitionen bestående av C, M, FP, DP, KD och HP – som vi tror kan bidra till att uppnå flesta av dessa.

Du kommer sällan särskilt långt när det gäller att förändra världen, eller kommunen, om du inte kan samarbeta med andra. Det finns det gott om exempel på, tänk bara på partier som lokalt har gjort riktigt bra valresultat men utan att hamna i styrande position. Därför värderar vi i Centerpartiet det goda samarbetet som vi har haft de här fyra åren, och vi har skäl att tro att samarbetet blir bra även framöver. Om vi får fel? Ja då får vi förstås ompröva vårt beslut. Men det vore väl ganska konstigt om vi inte fattade våra beslut utifrån den erfarenhet som vi har med oss?

Det går förstås att samarbeta med andra partier, och det kommer vi att få öva oss i mer än tidigare. Bland det mest intressanta den här mandatperioden i Huddinge, bortsett från sakfrågorna som vi vill jobba med, blir att se vilket samarbete vi kan åstadkomma med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Själv vet jag inte, det gör nog ingen, eftersom det sällan prövas. Svensk kommunalpolitik präglas ofta av att de som styr kommunen gör upp i alla frågor i förväg, på gott och ont. För de som brukar se websändningarna från kommunfullmäktige finns det skäl att vänta sig mer överraskningar än tidigare, till exempel oväntade beslut, men i vilken omfattning? Jag och Centerpartiet kommer att göra vad vi kan för att påverka för Miljö, Trygghet och Ungas framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.