Ris och ros för Huddinge kommun i veckans Mitti

TISDAG 17 MAJ

Jag tar mig en titt i veckans Mitti Huddinge som precis kommit i brevlådan och ser många positiva nyheter kring kommunen just nu. Det är klart att det känns bra att arbeta i en politisk ledning som kan presentera t ex såväl skattesänkning på 20 öre som en rejäl satsning på skolan nästa år. Och det är som boende i Skogås fantastiskt roligt att läsa om planerna om en temapark med savanndjur som inslag i centrala Skogås, just i Lötorpsparken som jag själv tycker borde kunna utvecklas mycket. Att vi genom demokrati- och mångfaldsberedningen (där jag är vice ordförande och Katharina Wallenborg är ordförande) dessutom ska arrangera demokratidagar i oktober ser jag fram emot.

Mindre roligt är det att läsa om boendens reaktioner på kommunens planer att utveckla Gladö kvarn med nya vatten- och avloppsanläggningar och vägar. Jag förstår verkligen att anslutningsavgifterna som varje hushåll kommer att få betala är stora belopp, och jag vet också att flera som har bosatt sig i Gladö kvarn gärna skulle behålla områdets karaktär. Men samtidigt mår miljön bra av att vi en gång för alltid blir av med undermåliga avloppssystem som förorenar våra vattendrag, och jag hoppas och tror att vi kommer kunna lösa frågan på ett bra sätt. Kommunen ser nu också förvisso över möjligheten att få ner kostnaderna för hushållen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.