Start för Centerpartiets Trygghetsturné

Idag gick startskottet för en serie möten som vi har valt att kalla Trygghetsturnén, eftersom det handlar om möten med poliser på lokal nivå. Runt om i Stockholmsregionen kommer jag och andra företrädare för Centerpartiet att söka upp polisen för samtal om till exempel:

  • Hur ser stationens personalstab ut, hur prioriteras arbetet i yttre tjänst och vilka frågor är aktuella här just nu
  • Hur arbetar polisen med kontaktskapande möten med ungdomar
  • Hur ser det lokala samarbetet ut mellan socialtjänst, skola och polis
  • Hur kan polisens lokala trygghetsarbete utvecklas ytterligare

Jag ser fram emot de här mötena. Först ut idag var Märsta där vi träffade två poliser från Närpoliskontoret i Märsta. Viktiga frågor om polisorganisation, resurser i yttre tjänst och den lokala närvaron avhandlades, liksom många tankar om socialtjänstens betydelse för ett framgångsrikt förebyggande arbete bland unga. Specifikt lyftes de sociala insatsgrupperna fram av poliserna själva som ett viktigt steg i rätt riktning.

Har du tips om vad vi ska ta upp för frågor med polisen? Kontakta mig gärna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.