För en giftfri vardag

Som läsare av bloggen kanske noterade så föreslog Annie Lööf i Almedalen i år ett antal åtgärder för att komma närmare en giftfri vardag. Det är väl värt att återge här. Läs debattartikeln i SvD här eller lyssna till Annie Lööf här.

Att minska vår påverkan på människors hälsa och på miljön är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Centerpartiets gröna vision handlar om att förena ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft med ett större ansvarstagande för miljön.

Därför föreslår Centerpartiet ett antal nya åtgärder:

• Skärp möjligheten för offentliga aktörer att vid upphandlingar ställa krav på giftfria produkter. Börja med förskolor och skolor. Både regelverk och aktivt stöd med kunskap krävs.

• En grön skatteväxling på kemikalier. Främja de giftfria alternativen genom en skatt på farliga ämnen på liknande sätt som i andra länder. Pengarna som skatten genererar ska stödja arbetet med att ta fram och öka användningen av mer hållbara alternativ.

• Nationella förbud. Sverige kan inte alltid vänta in EU-beslut! Totalförbud mot hormonstörande bisfenol A som finns i många livsmedelsförpackningar är ett första steg. Hormonstörande parabener som finns i kosmetika och krämer är ett andra steg.

• En särskild satsning på att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra farliga ämnen.

• Stärk tillsynen så att otillåtna ämnen och produkter hittas och tas från marknaden. Nyligen hittades otillåtna och farliga kemikalier i kläder hos ett stort svenskt företag. Ansvaret för detta ligger hos företagen men tillsynen från myndigheter behöver öka för att upptäcka brister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.