Det är ett händelserikt år i vår kommun. Under våren har vi i kommunledningen omvärderat framtidsvisionen för kommunen och tagit höjd för bra mycket fler nya bostäder än vad som fanns med i Översiktsplanen i somras. Och för bara några veckor sedan skickade förvaltningen in en preliminär ansökan om infrastrukturprojekt inkluderande tunnelbana till Segeltorp och Kungens kurva.

Vad var det som hände?

Mycket kan förklaras med ett ord: Sverigeförhandlingen. För i samma ögonblick som staten signalerar att kommunen måste kavla upp ärmarna för större infrastrukturprojekt så inser alla kommuner att de måste göra just det. Om man vill utveckla och satsa. Därför kan man säga att vi stod vid ett viktigt vägval, att ta det lilla lugna framöver eller att försöka få till de tusentals bostäder som behövs. För vår politiska koalition var valet tämligen enkelt – klart vi inte vill sitta på läktaren när regionen i övrigt växer.

Satsningen på bostäder och spårbunden trafik kommer också att leda till större behov av kommunal service. Skolor tänker många på då, och visst behöver vi skolor. Men låt mig slå ett slag för ett annat område, som vi mer sällan talar om.

Det är själva underhållet av våra parker, vägar, bänkar och lyktstolpar. Och cykelställ. Och mycket mer. Dvs allt som vi räknar med ska finnas där i samma skick – eller bättre – imorgon eftersom det fanns där igår.

Men underhåll kostar pengar. Därför jobbar jag nu för att vi ska ta driftsbehoven mer seriöst i Huddinge och skapa oss ett system för att beräkna hur stor den budgeten ska vara, i takt med att vi växer ytterligare. Annars är risken att sandsopning och gräsklippning blir allt sämre i takt med växvärken – och det var det väl ingen som räknade med?

Stora planer är spännande planer, och t-banan är jag t ex en varm förespråkare för. Men det kostar att växa, och det ska dagens invånare vara medvetna om. Dagens vägval gällande investeringar och drift avgör notan som vi skickar vidare till morgondagens Huddingebor.

Vilket osökt för mig in på miljöfrågorna. Jag tycker mig allt oftare höra personer som menar att vi måste dra ner på miljökraven för att få pengar till skolor, förenklat uttryckt. Låt oss därför visa att smarta miljöinvesteringar också är lönsamma – då har vi mildrat den där notan något!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.