Tripple Helix modellen för Framtidens Flemingsberg

FREDAG 13 MAJ

Igår avslutade Centerpartiet sin vårkampanj med att besöka flera viktiga aktörer i Flemingsberg: Landstingets forsknings- och utvecklingsansvariga, chefen för Innovationsplatsen Johan Permert och rektor och pro-rektor för Södertörns Högskola Moira von Wright och Nils Ekedahl. Tillsammans med Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet står de här organisationerna för framtiden i Huddinge kommun!

Tillsammans med landstingsråd Gustav Andersson (C) styrde Huddingecenterns Margareta Hedström, Gabriella Fredriksson och jag själv kosan till Flemingsberg för att samtala om framtida satsningar i Flemingsberg. Avgörande för att planerna för Flemingsberg ska lyckas är bra och kreativ samverkan mellan Akademin och högskolorna, statliga myndigheter och kommun och landsting samt näringsliv och riskkapital. Den så kallade Tripple Helix-modellen.

Innovationsplatsen är en verksamhet i helt denna riktning som av allt att döma fungerar väl och som skulle kunna utvecklas ännu mer. Det är här det blir så viktigt att samverkansmodeller kan frigöra det kapital som behövs för att göra satsningar för framtiden. Karolinska sjukhuset i Huddinge har tillsammans med andra aktörer alla möjligheter att fortsätta med forskning som resulterar i nya lösningar och nya företag.

Södertörns högskola erbjuder samtidigt – och på samma plats! – internationellt konkurrenskraftig forskning på helt andra områden som t ex kulturstudier, inte minst genom tvärvetenskaplighet.

1 svar på ”Tripple Helix modellen för Framtidens Flemingsberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.