Tryggare, företagsammare & grönare Huddinge

MÅNDAG 16 JAN

Ikväll var det dags för kommunfullmäktige i Huddinge att besluta om kommunplanen för 2012, vilket innehåller alla nämnders verksamhetsplaner. För Centerpartiets räkning tog jag i mitt inlägg upp ett par viktiga frågor för Centerpartiet, som listas nedan. Kommentera gärna.

Trygghetsfrågorna måste prioriteras, det är något som Huddingeborna själva är tydliga med i olika undersökningar. Det är jätteroligt att viktiga områden som Samkraft Huddinge, skola med behandling och den nya familjecentralen utvecklas vidare.

Företagsammare Huddinge: Centerpartiet ser fram emot satsningen på regelförenklingar i Huddinge som nu börjar, ”Förenkla helt enkelt”. Den goda servicen ska vara genomgående i kommunen så att det blir enklare att vara företagare. En annan viktig satsning för kommunen är att utveckla praktikmöjligheter t ex feripraktik och inom Sfi (svenska för invandrare), för många nya svenskar den första kontakten med samhället.

Grönare Huddinge: I kommunplanen ingår att under 2012 göra våra naturreservat mer tillgängliga, och här finns en outnyttjad resurs för besöksnäring och rekreation. Centerpartiet föreslog redan i valrörelsen 2010 en satsning på turismen och vi ser med den här kommunplanen en litet steg på vägen dit. Centerpartiet är också nöjda med att kommunplanen innehåller åtaganden för kommunstyrelsens förvaltning kring energieffektivisering och samordning av varutransporter, det är gröna frågor med stor potential.

Slutligen tog jag också upp frågor från barnperspektivet. Att barn till arbetslösa nu får rätt till mer tid i förskolan är en seger för Centerpartiet och ett steg på vägen mot ett barnvänligare Huddinge. Vi hoppas återkomma med en reform för barn till föräldralediga. Det pågår för övrigt också ett viktigt arbete inom utbildningsförvaltningen med en kostpolicy och där hoppas Centerpartiet få med idéer om lokalt lagad mat på varje skola.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.