Trygghetsdagar med fokus på Huddingebornas egna frågor

FREDAG 1 APRIL

Idag presenterar jag idéer för de båda råd som jag leder i Huddinge kommun, brottsförebyggande rådet och funktionshinderrådet. Läs gärna pressmeddelandet och följ hur arbetet med t ex HuBrå fortlöper här: huddinge.se/hubrå. Läs också dokumentet som pdf.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *