Vårby Gård en vacker framsida av Huddinge?

TORSDAG 31 MARS

Låt oss hjälpas åt att vända frågetecknet i rubriken till ett utropstecken!

Ett led i detta arbete är att åstadkomma ett mer attraktivt centrum och där gläds jag med alla vårbybor nu när Fitness 24 seven öppnat sitt nya gym. I söndags var ett par hundra intresserade personer på plats redan första dagen och det bådar gott för verksamheten. Roligt också för fastighetsägaren Balder som nu arbetar med upprustningen av centrumbyggnaden, som tyvärr hanterats mycket illa av tidigare privata ägare.

Jag noterar också att båda tidningarna Södra Sidan och Mitti Huddinge har uppmärksammat öppnandet av det nya gymet, vilket är positivt.

Har du själv idéer på hur Vårby gård kan utvecklas positivt? Hur tar vi tillvara det fantastiska läget vid Mälaren? Hur stimulerar vi företagandet i området? Vad skulle behövas för ökad trygghet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.