Utredningen om Huddinges bostadsbolag Huge klar

ONSDAG 15 DEC

Som en del läsare känner till har det en tid pågått en utredning kring Huddinges bostadsbolag Hugeför att klargöra hur det står till med bolaget i fyra särskilda aspekter: a) Drift och underhållskostnader b) Avskrivningsprinciper c) Segmentredovisning d) Principer för fastighetsvärdering. Denna utredning är nu klar i och med kommunstyrelsemötet i måndags och punkten om avskrivningar är särskilt tydlig i resultatet:

Huge kommer att höja de planenliga avskrivningarna till 2 procent på samtliga byggnader och till 5 procent på markanläggningar. Förändringen genomförs från och med 2011 … / Dialogen och informationen mellan kommunen och bolagen inom koncernen ska präglas av tydlighet och transparens.

Jag och Centerpartiet är verkligen nöjda med detta och menar att det är positivt för Huge och inte minst Huddinges skattebetalare. Bolaget har, som syns nedan, legat på relativt låga avskrivningar tidigare och detta kommer nu ändras från och med 2011.

Detta kommer nu alltså att se annorlunda ut från 2011. Du hittar hela ärendet på kommunens hemsida här.

2 svar på ”Utredningen om Huddinges bostadsbolag Huge klar

 1. Per B säger:

  Fast praxis i branschen är att fastigheter skrivs av med 0,5% per år om inga särskilda skäl föreligger. Snabbare avskrivning än så är att betrakta som skatteplanering och är kanske inget ett kommunalt bolag bör ägna sig åt, eller?

  Svara
  1. Christian säger:

   Hej Per, min åsikt är att 2 % är en rimlig nivå och att nära noll procent är att skjuta kostnaderna på framtida generationer. Det är ju olika typer av byggnader vi talar om här, men inte minst bostäder.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.