FREDAG 10 DEC

När det gäller olyckor, bränder, våldsbrott, inbrott och stöld så är – enligt SKLs (Sveriges Kommuner och Landstings) undersökningSalem den bästa kommunen att bo i. Det är i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som SKL har gjort undersökningen. SKLs VD Håkan Sörman säger att 900 000 olyckor skulle kunna undvikas varje år – något som leder till eftertanke med tanke på allt lidande och även den kostnad som dess för med sig. Kommundirektören Mats Carlsson kommenterar fyndigt:

Vi blir fantastiskt glada över det naturligtvis. Det är kul att vi 364 dagar om året blir kända för att ha en trygg och säker kommun, och den 365:e brukar man prata om Salemmarschen.

Hur ligger då vårt kära Huddinge till? Jo vi intar plats 90 av sammanlagt 290 svenska kommuner. Huddinge kommun har fler bränder med egendomsskador samt fler våldsbrott än vad vi borde ha, samtidigt som omfattningen av stöld och tillgrepp är något färre än modellberäkningen visar. På parametern personskador ligger vi på en förväntad nivå. Något glädjande är möjligen att, såvitt jag kan utläsa, är inte trenden negativ för någon av parametrarna jämfört med förra gången studien gjordes. (Dessa är de fyra parametrar som rankingen baseras på, men det ingår fler i studien.

Om man ser till samtliga parametrar i studien är läget sämre i Huddinge för följande parametrar (relativt alla kommuner):

Våldsbrott; Otrygghet och oro; Larmtid ambulanser

Om man ser till samtliga parametrar i studien är läget som bättre i Huddinge för följande parametrar (relativt alla kommuner):

Personskador; Bränder med egendomsskador

Krishanteringsförmåga (egen bedömning);

I Stockholms län är de säkraste och tryggaste kommunerna, enligt undersökningen, i ordning: Salem, Nykvarn, Danderyd, Vaxholm.

Studien heter Trygghet och Säkerhet 2010 och du når den direkt här. Läs den gärna, det är intressant läsning t ex ut ett brottsförebyggande perspektiv.

1 svar på ”Säkra Salem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.