Huddinges kommunalråd utsedda – demokratin på agendan

TISDAG 7 DEC

Igår inföll årets sista kommunfullmäktigesammanträde som Nils Johnsson (ordförande) avslutade på ett fint sätt med att önska alla god jul och tacka alla för deras insatser under året. Innan dessa hade dock flera av oss deltagit i debatt om framför allt demokratifrågor med anledning av de nya demokrati- och mångfaldsberedningen i Huddinge kommun, samt slopandet av demokratiforumen.

I en mening var mitt budskap att vi bör söka en mångfald av dialogplattformar istället för en enda lösning som vi tror ska funka överallt och alltid. Jag fick igår också förtroendet att vara vice ordförande för nämnda beredning vilket känns väldigt roligt! Jag nämnde bland annat Sveriges Kommuner och Landstings samling av verktyg som nu uppgår till 26 – se där en inspirationskälla!

Under gårdagen utsågs också Huddinge kommuns kommunalråd varför jag än en gång har anledning att tacka för förtroendet! Mina ansvarsområden kommer vara integration, funktionshinder och brottsförebyggande frågor.

Peter Andersson (S) skriver om demokratifrågorna ur ett kritiskt perspektiv. Bland annat handlar det om att kommunen borde göra större insatser inför valet i områden med lågt valdeltagande. Jag noterar dock att valdeltagandet faktiskt förändrades t ex i Vårby enligt följande:

Vårby gårds centrum + 2.9 %

Värby gård västra – 2.0 %

Vårby gård östra + 6.0 %

Så det är ju inte helt entydigt att kommunen har misslyckats med informationsinsatserna – för att uttrycka sig försiktigt.

1 svar på ”Huddinges kommunalråd utsedda – demokratin på agendan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.