Almedalen: Huddinges trygghetsarbete mot organiserad brottslighet

Idag är det så dags för mig att i Almedalen, för Huddinge Brottsförebyggande råds räkning, berätta om vårt arbete mot organiserad brottslighet i Huddinge. Eftersom ämnet är aktuellt kommer seminariet som Tryggare Sverige arrangerar förmodligen att bli välbesökt, som en del av Säkerhetsdagen som för första gången anordnas under Almedalsveckan.

christian_bandidosvillan_web

Bild: Bandidosvillan i Huddinge.

Läs angående den så kallade Bandidosvillan även: Polistidningen Sambandet, SVT inslag om uppsägningen samt Värmlands Folkblad om Karlstads nu liknande situation.

Jag har nu i över ett år varit med och lett kommunens arbete med Bandidos etablering i Huddinge. Rättsprocessen har tagit lång tid och är ännu inte slut. Mitt budskap idag kring vad kommunerna behöver är kortfattat: samverkan, mod och uthållighet.

Samverkan krävs för att nå hållbara resultat, särskilt mot komplex brottslighet. I Huddinge tog vi tidigt initiativ såväl från kommunens som från polisens sida till en samverkan kring Bandidosvillan i Snättringe i centrala Huddinge.

Mod krävs eftersom den organiserade brottsligheten inte finns på alla kommuners agenda. Det är fortfarande, tyvärr, en diskussion kring huruvida kommunen har ett ansvar för att motverka kriminella nätverk eller inte. En annan sida av mod är att hela tiden försöka hitta nya metoder och nya verktyg för att komma åt denna komplexa brottslighet. Ett exempel jag tog är att vi i Huddinge beslutat i kommunstyrelsen att använda intäkterna från Bandidosvillan till att motverka just organiserad brottslighet, närmare bestämt genom avhopparverksamhet.

Mod kan också handla om att utnyttja de möjligheter som finns att delge information mellan myndigheter, utan att anta att sekretesslagstiftningen omöjliggör detta. Trots allt står det i tionde kapitlets 27e paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen att ”en sekretessbelagd uppgift [får] lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.” Man ska respektera varje myndighets förutsättningar, men inte skapa onödiga hinder för informationsutbyte.

Uthållighet har visat sig vara en viktig egenskap i vårt arbete med Bandidosvillan. I skrivande stund har fallet inte tagits upp i Hovrätten ännu, efter snart ett års väntan och efter att vår uppsägning fick bifall i hyresnämnden i februari i år. Den rättsliga gången har sin tid, och den här typen av tvister är ny för de flesta kommuner.

20130703-144715.jpg
Bild från dagens seminarium.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.