Almedalen: Kommunernas brottsförebyggande arbete

Idag har jag så möjligheten att få presentera hur det brottsförebyggande arbete går till i Huddinge kommun. På seminariet Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – en kartläggning kommer jag tillsammans med flera andra kommunala företrädare att diskutera vad som behöver göras för att utveckla detta ännu mer.

Ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för invånarna, åtminstone i Huddinge kommun. Som en storstadskommun med drygt 100 000 invånare så har vi en hel del att jobba med, och idag kommer jag att lägga fokus på följande:

Gemensamt ansvar. Det brottsförebyggande arbetet utförs förstås inte av de lokala Brå-råden, utan av hela kommunens alla förvaltningar. Det brottsförebyggande arbetet ska inte marginaliseras utan bör ledas av en etablerad politiker med starkt tjänstemannastöd. På så sätt kan Brå arbeta gentemot alla förvaltningar och bidra till att utveckla trygghetsarbetet inom till exempel skola och samhällsbyggnad.

Kunskap. En del av det som vi kommer prata om under seminariet handlar om att ha bra kunskap om tryggheten i den egna kommunen. I Huddinge har vi därför tydliggjort det brottsförebyggande rådets ansvar för att göra regelbundna trygghetskartläggningar, för att kunna göra mer effektiva åtgärder.

Samverkan. Ett tryggare Huddinge är inte något som Huddinge kommuns råd för brottsförebyggande frågor ensamt kan åstadkomma, naturligtvis. Det kräver en bra samverkan med övriga samhället. Listan på viktiga trygghetsaktörer kan göras lång: idrottsföreningen, grannsamverkansföreningar, grannstödsbil, fastighetsägare, Brottsofferjour, gatu- och parkarbetare, kulturföreningar etc etc. Om vi kan förbättra samverkan för att göra med samordnade insatser med gemensamma mål, så är mycket vunnet.

Utöver dessa generella punkter finns mycket annat att säga. Det brottsförebyggande arbetet borde exempelvis vara något som varje kommun bedriver, så är det inte riktigt idag. Det behöver prioriteras, om inte annat så för att invånarna prioriterar ökad trygghet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.