Är det självklart med monarki?

TISDAG 22 JAN

Som alla vet vid det här laget är Centerpartiet mitt uppe i en spännande och öppen debatt om kommande idéprogram, som ska antas vid partistämman i Väsby 23-24 mars. Tankegångarna i förslaget till idéprogram fäster mycket vikt vid alla människors lika rättigheter och förespråkar ett tydligare rättighetsfokus även i svensk lagstiftning. Samtidigt är förslaget genomgående liberalt och avsiktligt nytänkande.

En sak som man hade kunnat hitta i förslaget är därför frågan om monarkin. Nu finns det dock inget skrivet explicit om detta. Är det då självklart att Sverige ska vara en monarki och att några personer därmed får privelegier genom blodsband eller giftermål in i släkten? Det är lätt att argumentera för att detta är otidsenligt och inte så värst liberalt.

I dagsläget vill Centerpartiet att ”ett maktämbete inte ska kunna ärvas” men partiet stöder ändå dagens system eftersom monarken har väldigt begränsat inflytande. En skrivning som finns på samma plats är: ”Kungahusets funktion som representant för Sverige medför dock bra PR för vårt land som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av.”

Lika rättigheter baseras på människors lika värde. Personligen leder denna utgångspunkt mig i riktningen mot att ändra på dagens ordning. Är det inte istället dags för att den demokratiska principen om lika värde och rättigheter också tillämpas på nationens högsta ämbete, statschefen?

Jag är medveten om att varje svensk betalar en begränsad summa pengar till kungahuset varje år, och den summan kan man värdera på olika sätt. Men det är inte det som jag vänder mig mot i första hand.

Ett idéprogram anger inte dagsfärska förslag men likväl ska det peka ut riktningen för partiet. Jag tycker i och för sig att det bör finnas en tydligare tidshorisont i ett idéprogram än vad det gör i det lagda förslaget, gärna till exempel 2030 som måldatum för hela idéprogrammet.

Då vore det inte orimligt att Centerpartiet vill verka för att utse statschefen i allmänna val. Transparens och öppenhet är för Centerpartiet viktiga värden, och politiska uppdrag och tjänster bör vara tillgängliga för alla medborgare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.