Avknoppningsföljetongen: (M) slår knut på sig själva

Så var det dags för en ny artikel i SvD på temat avknoppningar och (M) fortsätter att vara oförmögna att göra halt och göra bättring.

Frågan om vilken vinst som t ex ett vårdföretag gör är dock en annan fråga. Företag gör vinst, det är liksom deras grej. Oavsett om företaget tidigare har avknoppats eller inte.

Avknoppning innebär en försäljning till personalen och försäljningen sker därmed inte på marknaden och det är där problemet med prissättningen uppstår eftersom medborgarna har rätt att kräva ett korrekt pris för sin egendom. Det s k goodwillvärde och värdet av  upparbetad kundstock kan man då inte bortse från. Summa summarum har avknoppning varit ett experiment och det är dags för alliansen att nu köra upp ur diket  och ägna sig åt de mål som avknoppningarna var tänkta att uppnå: mångfald och valfrihet.

Det kommer av allt att döma inte att ske avknoppningar framöver pga de juridiska problemen efter överklaganden till EU-kommissionen. Detta påtalades av Centerpartiet i Stockholms län redan för ett år sedan i vår rapport där en kommunkartläggning även gjordes och där vi istället pekade på möjligheterna till mångfald och valfrihet genom valfrihetssystem. Det är nämligen system som också klarar kraven på sund konkurrens.

3 svar på ”Avknoppningsföljetongen: (M) slår knut på sig själva

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.