Bevara de skolnära skogsområdena – bygg istället på höjden på annat håll

De skolnära skogsområdena vid Edboskolan i Trångsund, Mörtvikskolan i Skogås och Grindstuskolan i Vårby gård ska inte bebyggas – det är vad vi i Centerpartiet nu jobbar för. Om du också tycker att Glitterskogen och Lillskogen ska bevaras – gå då in på vår hemsida och svara på frågorna där! Eller kolla in vår Facebooksida.

Centerpartiet jobbar för Miljö, Trygghet och Nybyggaranda. Vi vill se fler insatser för hälsa och trygghet i skolan och då behövs också närhet till grönområden där barnen kan leka och ha undervisning. Samtidigt är vi öppna för fler bostäder där det är lämpligt.

centerpartiet_huddinge

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23/9 togs beslut om utställning av det nya förslaget till Översiktsplan. I detta dokument, som ska antas slutgiltigt i juni nästa år, anges hur marken i kommunen ska användas med sikte på år 2030. En del av innehållet i planen kan ske först på lång sikt, medan annat kan ske redan inom något år. En Översiktsplan är, även om den inte är juridiskt bindande för kommunen, ett mycket tungt politiskt dokument eftersom den anger användningen av all mark.

För Centerpartiets räkning motsatte jag mig en sak och det gäller just planerna på att bygga på flera skolnära skogsområden. Alla de här tre skogsområdena pekas i förslaget till Översiktsplan ut som exploateringsområden, vilket betyder att de kommer att försvinna till förmån för bostäder om förslaget blir verklighet.

Att det handlar om relativt många bostäder och flerbostadshus framgår av följande skrivningar i förslaget, gällande dessa tre områden:

Glitterskogen: ”Längs Skogåsleden finns det utrymme att få in fler bostäder som bör vara flerbostadshus och helst hyresrätter då det är underskott på det i detta område.”

Lillskogen: ”Tillgången på grönområden är bra i Skogås och likaså kollektivtrafiken och därför exploateras delar av Richardsviksparken, även här med flerbostadshus och helst hyresrätter av samma skäl som ovan. En förhållandevis hög exploateringsgrad är eftersträvandsvärt men den tillkommande bebyggelsen behöver förhålla sig till befintlig bebyggelse och dess kulturmijövärden.”

Grindstuskolan: ”Norr och öster om Grindstuskolan sker en exploatering med småhus, flerbostadshus och kommunal service.”

Vi i Centerpartiet vill bevara dessa områden där vi vet att barnen leker och har undervisning, och som används även efter det att förskolan eller skolan har stängt för dagen. Barn behöver leka och röra på sig, därför borde de här områdena inte försvinna utan snarast utvecklas och förbättras.

Därför lade vi i Centerpartiet en så kallad protokollsanteckning där vi skriver att det är olämpligt att exploatera de här områdena. Vi i Centerpartiet hoppas nu att vi förmår ändra detta fram tills beslut tas i juni nästa år.

Samtidigt behöver ingen vara orolig för att Centerpartiet inte tar ansvar för bostadsbristen i Huddinge kommun.Vi stödjer självklart ett ökat bostadsbyggande och vi har flera nytänkande förslag på hur detta ska ske. Men det finns andra än just dessa områden som lämpar sig bättre för bebyggelse än barnens naturliga lekplatser.

Vi vill se ett ökat byggande i kollektivtrafiknära lägen. Vi vill gärna också se fler våningar på dessa hus, jämfört med dagens bygghöjder. På så sätt kommer vi att klara av att öka antalet bostäder samtidigt som vi sparar på våra viktiga grönområden.

Tycker du som jag att de här fina barnskogarna ska få vara kvar? Härligt, då kan vi säkert hjälpas åt att övertyga fler om det olämpliga i detta. Centerpartiet jobbar för bättre miljö och ökad trygghet och då behövs de här platserna.

2 svar på ”Bevara de skolnära skogsområdena – bygg istället på höjden på annat håll

 1. Eivor säger:

  Vad är adressen till hemsidan. Det går ju inte att med ett knapptryck länka dit. Bara Facebook och det har jag inte.

  Är intresserad av vad Lillskogen och Glitterskogen ligger. Jag är ju ute och går här varje dag, jag bor i Skogås, men har aldrig lagt ärke till några namn.

  Men att börja bygga påde grönområden som finns. Nej tack, är redan lite för mycket om man går säg från Centrum till Mörtviksbadet.

  Med vänlig hälsning

  Eivor Ullsag

  Svara
  1. christian säger:

   Hej Eivor tack för svaret, roligt att du hittade min blogg, här försöker jag skriva utifrån min roll som kommunalråd. Lillskogen är grönområdet mellan Mörtviksskolan och Richarsvik, Glitterskogen är utanför Edboskolan i hörnet Mörtviksvägen/Skogåsleden. Den 5 nov bjuder Centerpartiet in till möte för att informera och diskutera. Vi vill inte bygga där. Däremot kan vi tänka oss att bygga i mer centrala lägen som t ex Skogås centrum, men vi ska inte bygga bort barnens lekskogar. När kommunstyrelsen tog ställning till senaste versionen av Översiktsplanen för några veckor sedan var det bara (C) som hade nån avvikande mening gällande dessa skogar, men jag hoppas vi kan få andra partier att ändra sig innan sommaren då slutligt beslut om Översiktsplanen ska tas.

   Centerpartiet hittar du här (titta i högerkant för kort info om mötet den 5 nov):
   http://www.centerpartiet.se/lokal/huddinge/

   Vår enkät i bland annat denna frågan här:
   http://www.centerpartiet.se/Lokal/Huddinge/Dialog/Trygga-elever-giftfri-skola-bevara-skolnara-skogar/

   I nämnda enkät var det 90 % som delade vår mening i denna fråga ,-)

   Jag ser nu att vi inte lagt upp hela inbjudan på hemsidan, men den innehåller inte mer information än du ser där. 5 nov kl 1900 i Edboskolans matsal, tipsa gärna andra.

   Hoppas vi hörs igen,

   Christian

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.