Ny centerpolitik för Miljö, Trygghet och Nybyggaranda

Idag avslutar vi Centerpartiets partistämma i Karlstad, vilket media i vanlig ordning skrivit en hel del om, t ex SvD, Aftonbladet, Expressen och DN. Det är på miljöområdet som jag tycker att partiets politik har vässats mest. Landsbygdsfrågorna har också varit heta under stämman och det finns nu flera nya beslut kring lantbruksföretagande, ursprungsmärkning, bredbandsutbyggnad mm. Fortsatt gäller också att Centerpartiet driver jobbfrågor som t ex att införa jobbpeng, sänka arbetsgivaravgifterna och ta bort andra sjuklöneveckan – förutom att ha kvar dagens sänkta avgifter för att anställa unga, alltså den reform som Socialdemokraterna vill återställa.

Nedan följer ett axplock av beslut som togs under stämman, i sammanfattning med fokus på Miljö, Trygghet och Nybyggaranda som är de tre områden jag själv jobbar mest med.

Jag hade själv ett pressmeddelande i fredags.

Tycker du att ideerna låter intressanta? Kom med och påverka själv genom Centerpartiet.

MILJÖ
Kommuner ska få ställa högre miljö- och energikrav än vad Boverket anger
Öppna för sanktioner för FTI i de kommuner där insamlingen inte fungerar
Fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen för en giftfri vardag
Ställa om till helt förnybart energisystem inom en generation
Inför ett bonus malus system som premierar nya miljövänliga bilar på bekostnad av köp av bilar som smutsar ner
Införa en nationell samordning av laddinfrastruktur och tankställen för mer förnybara drivmedel
Att pensionskapitalet klimatsäkras genom investeringar i fossiloberoende teknik
Att Sverige 2050 ska vara klimatneutralt utan nettoutsläpp av växthusgaser, exkl utsläppsrätter som vi kan köpa utomlands
Att tillgången på EUs utsläppsrätter begränsas för att pressa upp priset på koldioxid
Lokala miljözoner med skärpta miljökrav för en fossilbränslefri fordonsflotta

TRYGGHET
Reformera taxorna till förskolan för förstärkta resurser genom större frihet för kommunerna
Mer idrottsundervisning i skolan
Minska lärarnas administrativa uppgifter
Skapa fler lokala och mobila poliskontor
Tydliga mål för polisens synlighet
Nationell handlingsplan mot människohandel
Utreda ny lag om förbud mot mobbning och trakasserier
Fler avhopparverksamheter för kriminella
Digitalt lärarlyft för att höja lärarnas digitala pedagogiska kompetens
Att en del av föräldrapenningdagarna ska kunna användas av närstående till föräldrarna
Utforma en nationell strategi för föräldrastöd
Fördubblad jämställdhetsbonus i föräldrapenningen

NYBYGGARANDA
Sänkta arbetsgivaravgifter för små och medelstora företag
Slopa andra sjuklöneveckan
Att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands
Låt kommunerna skapa nya bostäder som går före i standard för miljö och energi
Att slopa kravet på koppling till visst yrke och/eller arbetsgivare vid arbetskraftsinvandring
Införa jobbpeng för arbetssökande som själva får välja arbetsförmedlare
Avskaffa studieavgifterna för utländska studenter från tredje land
Yrkesintroduktionsavtal till lägre ingångslöner och mer lärlingssystem
Decentralisera vissa skatteintäkter från fastigheter
Mer satsningar på bredbandsutbyggnad på landsbygden
Nationell satsning på välfärdsinnovationer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.