Debatt på partistämman för ett kommunalt ansvar för förpackningsinsamlingen

Idag fortsätter Centerpartiets partistämma och vi debatterar miljöfrågor. Det är härligt att veta att vi nu utvecklar vår gröna profil med förslag för fossilbränslefritt samhälle, minskning av gifterna i vår vardag och ökat skydd för havsområden. För att nämna bara några exempel.

I ett fall har jag dock argumenterat emot partistyrelsens förslag, nämligen vad gäller framtiden för insamlingen av förpackningar. Där har producenterna idag via FTI ansvar för det som kallas återvinningsstationer. Problemet är att många invånare i Huddinge är mycket medvetna om att denna ordning inte fungerar. Här vill jag liksom regeringens egen utredare se en kommunalisering, alltså att kommunerna får ansvar för insamlingen. Vinsten med detta skulle vara ett tydligare ansvar så att invånarna vet vad som gäller.

Jag tror att kommunerna är beredda att städa upp efter förpackningsindustrin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.