Byggandet måste öka

FREDAG 6 JULI

Idag skriver SvD om det som varit tydligt alltför länge i Sverige, nämligen att den låga byggtakten riskerar att slå ut ungdomar och andra från bostadsmarknaden, samtidigt som tillväxten i Stockholmsregionen hotas. Problemet bör dock generaliseras, menar jag, till att inte bara gälla Stockholmsregionen. De ökade byggkostnaderna och bristen på konkurrens inom bostadsmarknaden är något som länge hindrat byggandet generellt i Sverige, därav bostadsbristen.

Kommunerna måste göra sitt för att bidra till fler bostäder, och Centerpartiet i Huddinge har föreslagit bostäder i Kungens kurva-området, Nordens största handelsområde, som ett sätt att bygga ett mer varierat område för framtiden. Vi har också tillsammans med våra majoritetskollegor sett till att det finns lite mer resurser 2013 i kommune för att ta fram detaljtplaner för byggande.

Men ett stort ansvar för bostadsbyggandet ligger också på riksdag och regering. Konkurrensen skulle behöva bli bättre, det är alltför svårt många gånger för de mindre byggföretagen att få uppdrag. Slutligen borde man sänka byggmomsen för att minska beskattningen på bostäder – något av det mest grunläggande i människor liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.