Centerpartiet fick rätt om en av de skolnära skogarna

Centerpartiet i Huddinge har vunnit en första seger för bevarandet av skolnära skogar! Förslaget att exploatera Glitterskogen vid Edboskolan och förskolan Tusenfotingen i Trångsund finns inte med i kommunens projektplan för 2014-2016, som antogs av Kommunstyrelsen den 27 januari.

Läs mer hos Centerpartiet i Huddinge

Eller på vår Facebooksida

Det finns fler skolnära skogar, förutom Glitterskogen, som riskerar att försvinna om det tidigare förslaget till Översiktsplan (ÖP) genomförs till fullo. Beslut om ÖP ska fattas i sommar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.