Centerpartiet i Huddinge hade möte om barnens lekskogar

Den 5 nov genomförde vi i Centerpartiet ett öppet möte i Edboskolan för att uppmärksamma och informera om att två av barnens lekskogar i Trångsund och Skogås kan vara hotade av exploatering. Det blev ett bra samtal där invånarna som kom till mötet var överens om att det finns så stora värden med barnens lekskogar att de inte bör bebyggas.

Läs om de idéer som kom fram på mötet hos Centerpartiet i Huddinge

Bakgrunden är att kommunens tjänstemän i arbetet med både Översiktsplanen och Projektplanen (två av kommunens viktiga styrdokument för samhällsplaneringen) har identifierat ett antal skogar som lämpliga för bostadsbebyggelse. Problemet är bara att dessa skogar används av barnen som går i de förskolor och skolor som ligger precis intill. Det gäller i Skogås den så kallade Lillskogen vid Mörtvikskolan och i Trångsund den så kallade Glitterskogen vid Edboskolan.

Vi i Centerpartiet vet att barnens lek i dessa skogar tillför mycket till undervisningen och för barnens inlärning.

Problemet som jag ser det är samtidigt att vi inte tillåter tillräckligt hög exploatering där vi verkligen borde bygga bostäder. Följden av detta blir ibland att vi tvingas bygga bort de grönområden som är värdefulla. Då är det bättre att vi bygger mer på höjden och sparar grönområdena.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.